همکاری با ما

 

گروه حاجیه سادات حسینی از کلیه  دوستان و علاقه مندان که تمایل به همکاری در زمینه دفنوازی و مداحی را دارند دعوت به  عمل می آورد.