درباره ما

خوشحال و خورسندیم که قادریم در لحظات شادی وغم،در اعیاد و مراسم سوگواری در کنار شما بوده و شور و حال زایدو الوصفی را به مجالس شما ببخشیم.

برگزاری  کلیه مراسم اعم از جشن ، مولودی ،  عروسی و یا مراسم سوگواری با بهترین کیفیت و قیمت مناسب با درخواست شما بخش کوچکی از توانایی های ماست .

صدای گرم سرکار خانم حسینی وهنر نمایی گروه دف نوازان همراه ایشان  گرما بخش مراسم شما خواهد بود.